dilluns, 2 d’agost de 2021
PROPOSTA EDUCATIVA
Visitas 1

La nostra, és una escola d’Educació Primària, Concertada per la Generalitat de Catalunya. Continuant en la mateixa línia pedagògica, la nostra  escola adscrita d’Educació Infantil és “Jesús-Maria” i la d’E.S.O. i Batxillerat és l’Escola d’educació secundaria “Sant Josep”.

Ens definim con una escola: 

 

INCLUSIVA

Acollim a tots en igualtat de condicions. Ens adaptem a la diversitat i a les necessitats dels nostres alumnes i les nostres estructures d’escola, organització, recursos i metodologies s’enfoquen a donar a tots les mateixes oportunitats i a que ningú se senti exclòs. Procurem incorporar activament als pares al procés d’aprenentatge dels seus fills i a la vida l’escola. Estem plenament integrats en la societat actual, oberts i permanentment connectats amb les institucions externes amb les que col·laborem.

SALESIANA

Oferim i donem a conèixer de forma respectuosa la cultura religiosa i ens esforcem per transmetre els valors salesians: humanistes, solidaris, justos, pacífics i ecològics. Cultivem "l’ambient familiar" a partir del diàleg, la flexibilitat, l’esforç en el treball diari i el clima d’alegria i festa. Fem religió dins del currículum i reforcem el creixement personal amb educació emocional,  projectes d’interioritat i acompanyament actiu i preventiu.

CATALANA

Promovem la cultura i els valors catalans. Celebrem les festes catalanes i, respectant la diversitat lingüística de les famílies ens acollim a un sistema d’immersió lingüística, utilitzant el català com a llengua vehicular.

INNOVADORA

Donem als alumnes el protagonisme del seu procés d’aprenentatge amb metodologies actives com els projectes o l’aprenentatge en seqüències didàctiques. Potenciem l’aprenentatge cooperatiu entre els alumnes procurant una avaluació formativa. Treballem i avaluem per competències afavorint el pensament crític, analític i creatiu. Desenvolupem les intel·ligències múltiples de manera sistemàtica en tallers setmanals multinivell. L’equip de mestres que formem el claustre duem a terme un procés de formació constant per tal d’actualitzar les nostres metodologies, materials i eines d’aprenentatge i avaluació amb la vista posada al foment del desenvolupament integral de l’alumnat i promocionant la qualitat i l’excel·lència.

MULTILINGÜE

A l’escola fem una aposta important per l'aprenentatge de l'anglès a l'etapa de primària. És per això que impartim l'assignatura de Medi en anglès i per nosaltres ja és Science. També incorporem la parla anglesa en assignatures de caire no lingüístic de forma natural i espontània. D'aquesta manera incrementem l'ús de l'anglès al centre arribant al   24 % de la jornada.

 

 

 Ens proposem ajudar les famílies a promoure: 

 

·         El desenvolupament de la personalitat dels/les alumnes.

·         La capacitat de ser protagonistes i responsables del propi procés educatiu.

·         L’adquisició d’hàbits pel desenvolupament intel·lectual, de tècniques de treball i de coneixements.

·         La capacitació en competències per afrontar els futurs reptes.

·         La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals de la persona.

·         La formació per a la convivència i el respecte a la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.

·         L’adopció d’actituds que afavoreixin la participació responsable en la vida social i cultural.

 

Dosatic S.L. © 2021
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5

Política de Privacitat